Luther

Etica comunicării este un subiect al cărui relevanța etică nu poate fi contestat; ea se dovedește atât pe plan personal cât și social. Cercetarea se concentrează asupra următoarea aspecte fundamentale ale problematicii. 1. Istoria conceptului pereche adevăr—minciune atât pe plan teologic cât și cel filosofic (referințe biblice, Sf. Augustin, Toma d’Aquino, Luther, Immanuel Kant, Dietrich Bonhoeffer). 2. Referințe în contextul eticii jurnalistice – mediatice actuale. 3. Contemplări sistematice (minciunea în relația cu Dumnezeu, semenii si eu însumi). 4.

Subscribe to Luther