éneklés

A reformációi nagyhét eseménysorozatában előadások hangzanak el az Énekeskönyvről. A programot október 29-én egy rendkívüli énekmaraton zárja.

A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója abban segíti a lelkipásztorokat, hogy a prédikációra néző (homiletikai szempontú) és az istentisztelet jellegét figyelembe vevő (liturgiai szempontú) énekek megtalálása könnyebbé, szakszerűbbé váljék.

Subscribe to éneklés