hallgatók

În anul academic 2016-2017 s-au înscris la ITP 159 de studenți la licență și masterat de teologie protestantă pastorală.

159 BA and MA students studying protestant pastoral theology are enrolled for the academic year of 2016-2017.

A 2016-2017-es akadémiai év alapképzésére és magiszterképzésére összesen 160 hallgató iratkozott be.

Majoritatea studenţilor Institutului Teologic Protestant aparţin uneia dintre cele trei confesiuni care susţin Institutul: Biserica Reformată (Eparhiile din Ardeal şi cea de pe lângă Piatra Craiului), Biserica Evanghelică şi Biserica Unitariană. Viaţa studenţească în ITP este una de comunitate interconfesională, unde principiile respectului mutual şi a iubirii creştine constituie baza spiritualităţii, învăţării şi activităţii ştiinţifice.

Subscribe to hallgatók