Újszövetségi teológia II. Az evangéliumok teológiája és historiográfiája

A tárgy célja megismertetni az újszövetségi teológia szaktárgy kialakulását, történetét, legfontosabb feladatait. Az első félév előadásainak keretén belül sor kerül továbbá a szinoptikus evangéliumok legjelentősebb teológiai-krisztológiai vonulatainak felvázolására. A tematikai egységet Jézus Krisztus személyének az evangéliumokban való bemutatása hozza létre.

Competences

Specific competences

A hallgató értékelni tudja az újszövetségi teológia tárgy különböző megközelítéseiben jelentkező sajátosságokat, hiányosságokat, pozitív meglátásokat. A hallgató ismeri a történeti Jézus-kutatás legfontosabb teológiai következményeit. Rendszerezni tudja a szinoptikus evangéliumok krisztológiáját, ismerve az evangéliumok közötti átfedéseket, különbségeket. A hallgató látja az evangéliumok szerzői értelmező leírásának jelentőségét Jézus személyének megrajzolásában.

General competences

A hallgató különbséget tud tenni a keresztyén tanítás rendszeres teológiai és bibliai teológiai megközelítései között. Fel tudja vázolni az újszövetségi teológia ószövetségi gyökereit. Átlátja azokat a bibliai alapokat, amelyekre az egyházi hagyomány felépítette a maga krisztológiai tanításait.

Total estimated time

Classroom study Course Seminar Practice
2 hours/week 2 0 0
28 hours/semester 28 0 0
Individual study Hours/sem
Total estimated time 78
Studying course notes and bibliography 40
Further documentation in libraries, electronic platforms, or on the field 10
Preparing essays, papers, or documentation 0
Personal tutoring 0
Total individual study 50

Examination

Az érvényben levő szabályoknak megfelelően az óralátogatás előfeltétele a vizsgára való jelentkezésnek. A szóbeli vizsga a kiadott bibliográfia és egyetemi jegyzet alapján történik.

Bibliography

Book