Jézus feltámadása

Irodalom:
Geréb Zsolt: Újszövetségi biblia-teológia. Jézus élete és tanítása. 39–40.
Stuhlmacher, Peter: Az Újszövetség Bibliai teológiája I. 167–67.
Hahn, Ferdinand: Theologie des Neuen Testaments I. 128–140. (fordítás: 52–56)

Megjegzés:
Stuhlmacher előbb a feltámadás-hit ószövetségi és korai zsidó szemlélete alakulásának szentel fokozott figyelmet, majd kitér az újszövetségi levélirodalom legfontosabb textusaira (a Jézus halálának és feltámadásának üdvjelentőségét összegző hitvallási hagyomány), végül az üres sír és a Jézus megjelenéseire vonatkozó evangéliumi hagyományt ismerteti.
Hahn az evangéliumokban leírt eseményekkel indít (üres sír és megjelenés-történetek), innen tér rá a Jézus üdvözítő halálára és feltámadására vonatkozó (és a levélirodalomban fellelhető) újszövetségi hitvallás-hagyomány kialakulására.