Újszövetségi teológia I. Az ősegyház és az apostoli teológia

A keresztyén egyház teológiája és krisztológiája nagymértékben az újszövetségi iratokra alapoz. Az újszövetségi iratok Jézus Krisztusról közvetlen és közvetett módon hírt adó tanúságtételek, amelyekben a tartalmat történelmi és szociális tényezők egyaránt meghatározzák. Ez a kurzus két központi tanúságra koncentrál: az ősgyülekezetre és Pál apostol nevéhez kapcsolódó szövegekre. A tárgy célja az ősgyülekezet és Pál apostol krisztológiai és teológiai tanításainak rendszerezése az újszövetségi iratok alapján a fent említett háttértényezők figyelembevételével.

Competences

Specific competences

A hallgató ismeri az ősgyülekezet történeti és szociális helyzete, illetve az ősgyülekezetben kialakuló teológiai szemléletek közötti összefüggést. A hallgató ismeri és rendszerezni tudja Pál apostol legfontosabb teológiai és krisztológiai megfogalmazásait. Ismeri és értékelni tudja Pál apostol élete és tanítása közötti összefüggéseket. Értékelni tudja Pál kiemelkedő teológiai jelentőségét az újszövetség és az egyház szempontjából.

General competences

A hallgató különbséget tud tenni a keresztyén tanítás rendszeres teológiai és bibliai teológiai megközelítései között. Fel tudja vázolni az újszövetségi teológia ószövetségi gyökereit. Átlátja azokat az újszövetségi alapokat, amelyekre az egyházi hagyomány felépítette a maga teológiai tanításait, legfontosabb hittételeit.

Total estimated time

Classroom study Course Seminar Practice
2 hours/week 2 0 0
28 hours/semester 28 0 0
Individual study Hours/sem
Total estimated time 78
Studying course notes and bibliography 40
Further documentation in libraries, electronic platforms, or on the field 10
Preparing essays, papers, or documentation 0
Personal tutoring 0
Total individual study 50

Examination

Az érvényben levő szabályoknak megfelelően az óralátogatás előfeltétele a vizsgára való jelentkezésnek. A szóbeli vizsga a kiadott bibliográfia és egyetemi jegyzet alapján történik.

Bibliography

Book