Az unitárius lelkész a család szolgálatában. Lelkésztovábbképző Csehétfalván

Szabolcs Czire: Az unitárius lelkész a család szolgálatában. Lelkésztovábbképző Csehétfalván. In: Unitárius Közlöny .2018/6 (2018), 6-6. pp.