Edikt z Tordy z roku 1568 je stále důležitý

Botond Péter Koppándi: Edikt z Tordy z roku 1568 je stále důležitý. In: Tvůrčí život - ČASOPIS ČESKÝCH UNITÁŘŮ 3.7 (2018), 38-43. pp.

Angolból fordította: Ruth Jochanan Weiniger