Lajos Imre - The Renewer of Teaching Catechism at the Reformed Theology in Kolozsvár

Edit Somfalvi: Lajos Imre - The Renewer of Teaching Catechism at the Reformed Theology in Kolozsvár. In: Lukács Olga (ed.): From Movement to Inheritance. Hidden Assets from the Treasury of Hungarian Reformation. Refo 500 Academic Studies. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2019. 191-198

A tanulmány Imre Lajos teológiai tanár életútját írja le röviden, különös tekintettel az oktatói pályájára, melyben megújította és útjára bocsátotta az akkori legmodernebb katechétika oktatást. Nagyon sok megállapítása ma is alapigazság a tanítvánnyá tétel és tanítvánnyá létel oktatásában.