Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára

Vilmos József Kolumbán, Csaba Balogh (ed.): Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára. Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet 2021. 815 pp. ISBN 978-606-94847-4-6

Adorjáni Zoltán, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet újszövetséges professzora 2021. november 13-án töltötte a 65. életévét. A tiszteletére megjelent könyv 43 szerző tanulmányát tartalmazza. A kötet szerzői több szálon kötődnek az ünnepelthez: jelenlegi kollégák és egykori kollégák, testvérintézmények tanárai, tanítványok, barátok. Az itt megjelenített tanulmányok tartalmilag érintik a biblicum, a rendszeres teológia, a gyakorlati teológia, az egyháztörténet, a művészettörténet és művelődéstörténet területeit.

A könyv teljes anyaga elérhető itt: https://repo.proteo.hu/node/5817

Tartalom