Posztmodern kritikai augusztinianizmus. Bevezetés a Radikális Ortodoxia világába

Sándor Béla Visky : Posztmodern kritikai augusztinianizmus. Bevezetés a Radikális Ortodoxia világába. In: Péter István (ed.): Az őrállók. Emlékkönyv dr. Molnár János tiszteletére. Kolozsvár: Presa Universitară Clujeană - Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2021. 129-155

Amikor 1999-ben a Radikális Ortodoxia című tanulmánykötet a Routledge kiadónál Londonban és New Yorkban megjelent, a tekintélyes kanadai filozófus és társadalomtudós, Charles Taylor lelkesen üdvözölte. Ajánlásában megállapítja: „A Radikális Ortodoxia egy rendkívül ösztönző gyűjtemény. Szinte minden egyes tanulmánya arra indít, hogy megálljunk és átrágjuk magunkat azokon a friss és szuggesztív felismeréseken, amelyekkel szembesít.” Az azóta eltelt bő két évtizedben bebizonyosodott, hogy nem olyan átlagos kiadványról van szó, ami kérészéltű feltűnése után csendesen belesimul az akadémiai regiszterek végeláthatatlan sorába. Korántsem. Olyan teológiai akadémiai mozgalom névadó kötete lett a három Cambridge-i egyetemi oktató – John Milbank, Catherine Pickstock és Graham Word, a mozgalom meghatározó alakjai – szerkesztésében megjelent munka, amelyet ma az angol nyelvterületen sarjadt huszadik-huszonegyedik századi irányzatok közül a legkarakterisztikusabbnak és a legmeghatározóbbnak tartanak. Nem klasszikus értelemben vett teológia ez, ahogyan azt a kontinentális értelmezésben megszoktuk, elvárjuk és gyakoroljuk. Sokkal inkább annak a kérdésnek a kibontásáról van szó, hogy a társadalom és kultúra különböző területeinek szakszerű elemzése milyen eredményre vezet, ha ezt a Krisztus-történet összefüggésében kívánjuk értelmezni?