Adorjáni Zoltán laudációja a Károli-díj átadásakor

Ősz Sándor Előd: Adorjáni Zoltán laudációja a Károli-díj átadásakor. In: Református Szemle 115..6. (2022), 705-707. pp.