A reformáció századai. Egyháztörténeti tanulmányok

Vilmos József Kolumbán (ed.): A reformáció századai. Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 31. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó 2022. 292 pp. ISBN 978-606-94847-8-4

A kötet a VI. Egyháztörténeti Konferencia előadásait tartalmazza. A tudományos seregszemlére 2021. június 2-án került sor a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. A felhívásra 31 előadó jelentkezett Magyarországról, Felvidékről és Erdélyből. Az eddigi hagyományt követve a konferenciának nem volt meghatározott tematikája, ehelyett inkább a seregszemle jelleget helyeztük előtérbe, lehetőséget adva minden kutatónak, akik a Kárpát-medencei protestantizmus történetével foglalkoznak. A 31 előadó közül 21-en küldték el a tanulmányukat a kötetbe, melynek szerkesztés során kronologikus és tematikus sorrendet követtük.