Éneklőpulpitusokra vonatkozó levéltári források

Ősz Sándor Előd: Éneklőpulpitusokra vonatkozó levéltári források. In: Református Szemle 101.4 (2008), 421-460. pp.