Spiritualitás és hivatásszemélyiség avagy a segítő foglalkozások és az etikai tájékozódás

Becsky Borbála: Spiritualitás és hivatásszemélyiség avagy a segítő foglalkozások és az etikai tájékozódás. In: Látták a láthatatlant. A II. Kolozsvári Tavaszy-napok előadásai. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2024. 92-122

Hogyan válhatunk érzékennyé a segítő hivatás jelenkori problémáira mire van szükség a hatékony segítő háló kiépítéséhez? Vizsgálódásom tárgya hogy hogyan befolyásolhatja a transzgenerációs delegáltság a társadalmi igény és presztízs a digitális kor a segítő kapcsolatokat. Milyen változásokat hoz a segítő hivatások területén módszereiben az etikai gondolkodásban a különböző társadalmi szereplők közötti párbeszédben? Fókuszban a hiteles segítő valósága az emberkép körüli tisztánlátás és az etikai gondolkodás valamint a fogalmak tisztázása és a helyén kezelése.