Aktív erőszakmentes ellenállás és polgári engedetlenség – evangélikus teológiai megközelítésben

Csepregi András: Aktív erőszakmentes ellenállás és polgári engedetlenség – evangélikus teológiai megközelítésben. In: Látták a láthatatlant. A II. Kolozsvári Tavaszy-napok előadásai. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2024. 149-157

Az aktív erőszakmentes ellenállás és a polgári engedetlenség elméletének és gyakorlatának evangélikus teológiai reflexiója nem nyilvánvaló hiszen a Lu- ther-értelmezés egy a 19. században kezdődött a második birodalom felemel- kedésével kapcsolatos és még ma is ható módosulása kizárja ezeket a lehetősé- geket. A dolgozatom célja a beszűkítő értelmezés lebontása és az eredeti lutheri szándékok kortárs és kontextuális értelmezési lehetőségeinek megmutatása. Ehhez segítségül hívok néhány német teológust akik a második világháborút követően részt vettek a lutheri örökség tisztázásában.