„Parasztteológia” – Találkozási pontok a keresztyén hit és a földműves élet határán

Debreczeni István: „Parasztteológia” – Találkozási pontok a keresztyén hit és a földműves élet határán. In: Látták a láthatatlant. A II. Kolozsvári Tavaszy-napok előadásai. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2024. 158-172

Ebben az írásban igyekszünk feltárni a földművelés és a hagyományos falusi életmód teológiai dimenzióit. A legföldibb foglalkozásnak több köze van az éghez mint gondolnánk. A földet művelni és őrizni a lehető legemberibb dolog ugyanakkor Isten egyik első parancsának teljesítése. A teremtett világhoz való viszonyunk összefügg az Alkotó iránti kapcsolatunkkal. A föld élete és egészsége elválaszthatatlan a mi életünktől és egészségünktől. Ezek fényében igyekszünk megfogalmazni a felelősség az élhető körülmények és az örömteli teljes élet teológiai irányvonalait valamint konstruktív párbeszédet indítani korunk és minden kor egyik legalapvetőbb kérdésében.