Az üdvösség definíciójának kérdése a vallásközi párbeszédben

File Péter: Az üdvösség definíciójának kérdése a vallásközi párbeszédben. In: Látták a láthatatlant. A II. Kolozsvári Tavaszy-napok előadásai. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2024. 173-184

Korunk globális jellégének elengedhetetlen velejárója Nyugaton Európában a keleti vallások – elsősorban a buddhizmus – egyre gyorsabb terjedése. A velük való párbeszéd egyik legkomolyabb akadálya a közös semleges fogalomkincs hiánya – vagy éppen a többletjelentést hordozó speciális fogalmak egymásnak való óvatlan megfeleltetése. A tanulmány elsődleges célja hogy egy olyan átfogó üdvösségfogalmat definiáljon ami a keresztényeknek sem idegen és megvizsgálja annak a lehetőségét hogy ez missziós terepen milyen nyitási lehetőségeket kínál.