Hírmondó a Váradi Schola könyvtárából

Ősz Sándor Előd: Hírmondó a Váradi Schola könyvtárából. In: Magyar Könyvszemle 140..1. (2024), 95-101. pp.