A Miatyánk az unitárius egyházi használatban, és annak elhelyezése a történeti Jézus imádságról szóló Q-forrási tanításban

Szabolcs Czire: A Miatyánk az unitárius egyházi használatban, és annak elhelyezése a történeti Jézus imádságról szóló Q-forrási tanításban. In: Schöck Gyula (ed.): Közelítések a Miatyánkhoz: Értelmezések és tanulmányok az ökumenizmus jegyében. Budapest: Schöck Artprint Kft. 2022. 19-38

A könyv előszavának címe Juhász Ferenctől való: Imák, mindig ugyanazok és mégis mindig mások.

"...le a kalappal a tudós szerzők előtt, akik a költő-lángész mondatmuzsikájához mindenben méltó szövegeket alkottak, amikor az Úr imája, a Miatyánk keletkezésének, történeti és irodalomtörténeti kontextusainak, zsidó előzményeinek, teológiai értelmezéseinek, sokfelé elágazó hatástörténetének feltárására és bemutatására vállalkoztak. [...]

A szerkesztőt azonban azért is dicséret illeti, hogy a kivételesen értékes tanulmánykötetet egyben szemet-lelket gyönyörködtető albummá is változtatta! A leggazdagabb katolikus, református és evangélikus egyházi könyvgyűjteményekből kiválogatott 19 kötetet, kódexeket és nyomtatványokat, hogy azok címlapjait és a Miatyánk kétféle szövegét tartalmazó oldalait pazar reprodukciókon tárja elénk a könyv második felében. [...]

Kiknek ajánlom ezt a gyönyörű könyvet? Akik szeretik a mikrotörténelmet, vagyis annak élvezetét, hogy egyetlen tükörcserépbe belepillantva fedezhetik föl benne a visszacsillámló gigantikus világokat. Akikhez közel áll a kereszténység kulturális univerzuma, fontosnak érzik örökségének közösségi jelenlétét a mai világban, sőt, netán ennek vonzáskörében személyesen is érintve érzik magukat. Akik szeretik a történelmi rejtvényfejtést, az adatok lege artist egybeszövése révén kirajzolódó időbeli és térbeli mintázatokat mint a kutatás során megfogalmazódó kérdésekre adható összetett válaszokat. [...]

Meggyőződésem, hogy mindaz a szépség és tudás, amellyel e lapokon találkozhatunk, úgy hat majd az olvasóra, amiként azt a világhírű dán filozófus, pszichológus és költő, a kereszténység morális dilemmáival sokat foglalkozó Soren Kierkegaard nevezetes aforizmája sugallja: >Az ima nem Istent változtatja meg, hanem azt, aki imádkozik.< " (Csorba László)

A tanulmányok szerzői: Baán István, Czire Szabolcs, Csorba László, Hafenscher károly,Kajtár Edvárd, Kocsis Imre, Mándoky Kongur István, Mezősi Miklós, Mohay Tamás, Pecsuk Ottó, Perendy László, Puskás Attila, Reuss András, P. Vásárhelyi Judit.

A könyvemlékek ismertetőinek szerzői: Ács Pál, Berecz Ágnes, H. Hubert Gabriella, Koós Balázs, Korondi Ágnes, Molnár Lehel, Varga Bernadett.