Erkölcstan, unitárius nézőpontból

Benczédi Pál: Erkölcstan, unitárius nézőpontból. Kolozsvár: K. N. 1939. 88 pp.