Vége a reverzálisnak? „Új” reverzális-törvénykezés

Szabolcs Czire: Vége a reverzálisnak? „Új” reverzális-törvénykezés. In: Unitárius Közlöny .12 (2007), 0-0. pp.