Magyar református önismereti olvasókönyv

Németh Pál (ed.): Magyar református önismereti olvasókönyv. Budapest: Kálvin János Kiadó 1997. 496 pp. ISBN 9633006872

A kötet válogatás a XX. század első felének legjelesebb református teológiai irodalmából. Kálvin és a kálvinizmus nagy témakörén belül - külön felhívjuk a figyelmet a politikával kapcsolatos írásokra - minden írás a ma élő református hívek teológiai-hitvallásos önismeretét segíthet kialakítani, ill. elmélyíteni. A mű külön értéke, hogy olyan írásokat tartalmaz, amelyek nehezen voltak hozzáférhetők.