A Heidelbergi Káté Szentírás-használata, különös tekintettel az úrvacsoráról szóló tanításra

Vladár Gábor: A Heidelbergi Káté Szentírás-használata, különös tekintettel az úrvacsoráról szóló tanításra. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 5 (2014), 15-34. pp.