"Vera iustitia et sanctitate praeditum…" Az istenképűség tartalma a Heidelbergi Káté szerint

György Papp: "Vera iustitia et sanctitate praeditum…" Az istenképűség tartalma a Heidelbergi Káté szerint. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 5 (2014), 187-197. pp.