Alexandriai Philón: De vita contemplativa

Zoltán Adorjáni: Alexandriai Philón: De vita contemplativa. Simeon könyvek 6. Pápa: Pápai Református Teológiai Akadémia 2008. 164 pp. ISBN 9789639779105. ISSN 1785-4733

Míg az elmúlt évtizedekben parttalanra duzzadt az esszénusok qumráni ágának irodalma, addig egyiptomi „rokonaik” kutatása csak szerény lépésekkel haladt előre. Magyar nyelvterületen pedig nem csak a therapeutáknak, hanem a korai zsidóság nagyhatású filozófusának, Philónnak kutatása is gyermekcipőben jár, munkái közül pedig csupán a Mózes élete jelent meg Bollók János fordításában. A könyv tehát hiánypótló. A fordításhoz kapcsolt jegyzetek és elemzések hozzásegítenek ahhoz, hogy a therapeutákat a korai zsidóság és a tágabb interkulturális környezet összefüggéseiben láthassuk. Kontemplatív kegyességük könnyen kontextualizálható mai világunk szellemi környezetében, s így a kortárs olvasó számára is van mondanivalója.