Să descoperim muzica

Jean-Jacques Rapin: Să descoperim muzica. Bucureşti: Editura Muzicală 1975. 1 pp.