Nagy Károly irodalmi munkássága

Tamás Juhász: Nagy Károly irodalmi munkássága. In: Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári Református Teológia tanárai (1895–1948). Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 1995. 100-104