A vallás és a szupernaturális

Frida Balázs: A vallás és a szupernaturális. In: Világosság .7-8 (2005), 195-215. pp.