Protestáns Teológiai Intézet

Vilmos József Kolumbán: Protestáns Teológiai Intézet. In: A Kolozsvári Református Egyházmegye templomai (2012), 83-83. pp.