Van-e Isten?

Swinburne, Richard: Van-e Isten?. Budapest: Kossuth Kiadó 1998. 200 pp. ISBN 9630939932

Az ​​elmúlt húsz-harminc évben újra komoly, magas színvonalú vita lángolt fel Isten létével kapcsolatban angol és amerikai filozófusok között, akik nemcsak a téma rendkívüli jelentőségét ismerték fel, hanem intellektuálisan érdekes voltát is. Keresztény gondolkodók is kivették részüket e vitából, mely oda vezetett, hogy egyre több filozófia szakos hallgató vett föl vallásfilozófia órákat. A nagyközönséget azonban mindez kevéssé érintette, mivel ennek körében az újságírók és hírközlők működése nyomán elterjedt az a meggyőződés, hogy Isten léte intellektuális szempontból veszett ügy, s hogy a vallásos hit teljes egészében az értelem határain kívül esik. A közvéleményt e tekintetben számos jelentős természettudós könyve is befolyásolta, többek között Richard Dawkins The Blind Watchmaker (1986) című műve, valamint Stephen Hawkingtól A Brief History of Time from the Big Bang to Black Holes (1988). Csak néhány ponton vitatom tudományos elméleteiket, és csodálom Hawking mély fizikusi belátását és Dawkins világos előadásmódját. Elméleteik azonban azt sugallják, hogy nem létezik világfenntartó Isten. A szerzők viszont nem ismerik közelebbről a filozófiai vitát, és gyakran nincsenek tudatában annak sem, hogy Istenről vallott nézeteik milyen kétségesek. E könyv megírásával az volt a célom, hogy javítsak a helyzeten, s így ajánlom a nagyközönségnek az egyik korábbi könyvemben (Isten létezése, 1979) közzétett védőiratom rövid vázlatát.