Related articles

Vilmos József Kolumbán

  1. Vilmos József Kolumbán: A 17-18. századi egyházmegyei vizitációs jegyzőkönyvek iskolatörténeti forrásértéke. In: Kováts Németh Mária (szerk.), Lévai Attila (szerk.), Szabó Péter (szerk.) Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők és árvaházak, 1869-1949 (Győr: Palatia 2019), 50-66
  2. Vilmos József Kolumbán: Nádudvari Sámuel utolsó évei Marosvásárhelyen. In: Református Szemle 102 (2009), 340-351
  3. Vilmos József Kolumbán: Az erdélyi református kollégiumok tantervének reformja és Backamadarasi. In: Lukács Olga (szerk.), Dienes Dénes (szerk.) A református oktatás a Kárpát-medencében 1690–1918 között (Kolozsvár: Egyetemi Műhely , Bolyai Társaság 2009), 119-151
  4. Vilmos József Kolumbán: Backamadarasi Kiss Gergely szerepe a népiskolák reformjában. In: Református Szemle 98 (2005), 692-705

Szabolcs Czire

  1. Szabolcs Czire: Konfirmáltak mozgótábora. In: Unitárius Közlöny (2018), 15-16
  2. Szabolcs Czire: Lélekszínező – Unitárius mandalák. Interjú Bencze Zselykével. In: Unitárius Közlöny (2018), 15-16

Edit Somfalvi

  1. Edit Somfalvi: Kiből lesz a leggyengébb láncszem, és mihez kezdhet vele a közösség?. In: 1 (Kolozsvár: Presa Universitara Clujeana/Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2017), 119-153
  2. Edit Somfalvi: Hogyan segítsük gyermekeinket hitben felnőni?. In: Az Út 2003 (2003), 2-10

Zoltán Adorjáni

  1. Zoltán Adorjáni: Imre Lajos, a nevelő és lelkipásztor. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 2 (2001), 107-121