Related articles

Jenő Kiss

 1. Jenő Kiss: Dealing with Guilt in Pastoral Care. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 2022 (2022), 231-243
 2. Jenő Kiss: Hogy az elidegenedettek visszataláljanak önmagukhoz és egymáshoz. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 65 (2020), 177-198
 3. Jenő Kiss: A kontextuális lelkigondozásról dióhéjban. In: Embertárs 14 (2018), 3-9
 4. Jenő Kiss: Megbékélés, exoneráció, megbocsátás. In: Theológiai Szemle 60 (2017), 283-289
 5. Jenő Kiss: Egzisztenciális vétek, egzisztenciális adósság. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 7 (2016), 79-98
 6. Jenő Kiss: Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja?. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 121-133
 7. Jenő Kiss: "Amint én is megkönyörültem rajtad...". In: Kiss Jenő (szerk.), Meulink Korf (szerk.), Hanneke (szerk.), Melzer (szerk.), Annette (szerk.) Megmásíthatatlan jogigény. Betekintés a kontextuális segítésbe 16 (Kolozsvár: Exit 2013), 101-114
 8. Jenő Kiss: Verbindend zwijgen. In: Contextuele berichten 13 (2008), 8-12

Bartha Éva, Horváth Levente

 1. Bartha Éva, Horváth Levente: „Therapeutica sacra” II, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán. In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet 2022), 77-90
 2. Bartha Éva, Horváth Levente: „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán. In: Balogh Csaba (szerk.), Kolumbán Vilmos József (szerk.) Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021), 40-63

Tímea Benkő

 1. Tímea Benkő: Záróevangélium. A János-prológus az erdélyi magyar evangélikus úrvacsora-liturgiában. In: Balogh Csaba (szerk.), Kolumbán Vilmos József (szerk.) Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára (11667) (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021), 90-103

Sándor Béla Visky

 1. Sándor Béla Visky : Előszó. In: Vladimir Jankélévitch: A megbocsátás (Kolozsvár: Exit Kiadó 2021), 7-9
 2. Sándor Béla Visky : A bocsánat tűfoka - acumen veniae. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 65 (2020), 114-139
 3. Sándor Béla Visky : Az „engesztelhetetlen” Vladimir Jankélévitch a Pardonner? tükrében. In: Református Szemle 111 (2018), 36-46
 4. Sándor Béla Visky : Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I. In: Református Szemle 109 (2016), 37-54
 5. Sándor Béla Visky : Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás II. In: Református Szemle 109 (2016), 169-190
 6. Sándor Béla Visky : Paul Ricœur, avagy a megbocsátás mint himnusz a magasban. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 193-221
 7. Sándor Béla Visky : Vladimir Jankélévitch megbocsátás fogalma Jacques Derrida értelmezésében. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 60 (2015), 63-72
 8. Sándor Béla Visky : A megbocsátás mint pszicho-szociális egészségfaktor filozófiai megközelítése V. Jankélévitch elemzésében. In: Ungvári Zrínyi Imre (szerk.) Az élet gondnokai és az ember szabadsága (Kolozsvár: K. N. 2015), 149-169
 9. Sándor Béla Visky : Vladimir Jankélévitch, avagy a felvillanó-eltűnő lényeg nyomában. In: Református Szemle 107 (2014), 577-593
 10. Sándor Béla Visky : Felejtés és megbocsátás. Esettanulmány egy kommunikációs zsákutcáról. In: Ungváry Zrínyi Imre (szerk.) Életterünk a kommunikáció. A társadalmi kommunikáció és a média etikai problémái (Kolozsvár: Egyetemi Műhely , Bolyai Társaság 2014), 70-88
 11. Sándor Béla Visky : A bűnténytől az irgalom-tényig. In: Az Út 2002 (2002), 61-68

Horváth Levente

 1. Horváth Levente: Trinitárius és inkarnációs koordináták közé huzalozott paradox modell a kontextuális lelkigondozásban. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 64 (2019), 65-80

Edit Somfalvi

 1. Edit Somfalvi: Jónás történetének alkalmazhatósága a lelkigondozásban. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 135-151
 2. Edit Somfalvi: Kihívások a kisgyermekek lelkigondozásában (2). In: Keresztény Szó 19 (2008), 13-15
 3. Edit Somfalvi: Kihívások a kisgyermekek lelkigondozásában (3). In: Keresztény Szó 19 (2008), 22-25
 4. Edit Somfalvi: A történetmondás lelkigondozói lehetőségei kisgyermekkorban. In: Református Szemle 2007 (2007), 363-397
 5. Edit Somfalvi: Kihívások a kisgyermekek lelkigondozásában (1). In: Keresztény Szó 18 (2007), 24-27

Zsolt Kozma