Related articles

Sándor Béla Visky

  1. Sándor Béla Visky : A béranyaság helyzete Romániában. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 263-280
  2. Sándor Béla Visky : Állam és egyház viszonya Dietrich Bonhoeffer értelmezésében. In: Ungvári Zrínyi Imre (szerk.) Identitás, konfliktus és politikai közösség 30 (Kolozsvár: Pro Philosophia -Egyetemi Műhely Kiadó 2016), 161-182
  3. Sándor Béla Visky : Bonhoeffer Etikájának első teljes magyar kiadása elé. In: Református Szemle 108 (2015), 277-277
  4. Sándor Béla Visky : Istenfogyatkozás. Megjegyzések Dorothee Sölle teológiájáról. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 2011 (2011), 15-44
  5. Sándor Béla Visky : A vőlegény jegyese. Bonhoeffer centenáriumára. In: Kis Tükör (2007), 6-9
  6. Sándor Béla Visky : A vőlegény jegyese. Bonhoeffer centenáriumára. In: Kis Tükör (2007), 6-9
  7. Sándor Béla Visky : "This is the end, for me the beginning of life" (Bonhoeffer). In: Caietele Echinox (2005), 16-18

Elek Rezi

  1. Elek Rezi: A család értékőrző és értékközvetítő funkciói. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 8 (2017), 121-136

Edit Somfalvi

  1. Edit Somfalvi: A "kikonfirmálás" mint a szervezett egyház elleni lázadás egy formája.. In: Veress Károly (szerk.) Egyetemi Műhely 28 (Kolozsvár: Pro Philosophia -Egyetemi Műhely Kiadó 2015), 227-242

Palkovits Miklós

  1. Palkovits Miklós: A tudományelemzés módszerei – A tudományos közlés szempontjai és etikája. In: Magyar Orvosi Nyelv 2 (2005), 11-48