Related articles

Szabolcs Czire

  1. Szabolcs Czire: A szeretet mennyei összeesküvése. In: BUE Hírlevél 4 (2019), 2-3
  2. Szabolcs Czire: Mit jelent „félni Istent”? . In: Unitárius Közlöny (2018), 4-6

Csaba Balogh

  1. Csaba Balogh: A hallástól a vallásig (Róma 9,30-10,21). In: Igazság és élet 10 (2016), 471-484

Dezső Buzogány

  1. Dezső Buzogány: Bethlen Gábor és a vallási türelem. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 239-248

Edit Somfalvi

  1. Edit Somfalvi: Meghallgatott ima - beteljesült küldetés Apostolok Cselekedetei 4,13-22. In: Igazság és élet 9 (2015), 269-275

Dezső Kállay

  1. Dezső Kállay: Integritatea lui Dumnezeu şi integritatea creştină – Comportament corect în Epistola lui Iacov cu precădere in Iac. 1,2–18. In: Klein, Hans (szerk.) Dreptate şi comportament. Cercetari biblice (Nagyszeben: Astra Museum 2015), 225-237

Zoltán Adorjáni

  1. Zoltán Adorjáni: „…a hosszútűrés mindennél erősebb”. Jób testamentumának erkölcsi intelme. In: Benyik György (szerk.) Isteni bölcsesség - emberi tapasztalat (Szeged: JATE Press 2012), 35-49