Related articles

István Pásztori-Kupán

  1. István Pásztori-Kupán: Pro homine ethico. The need for an ethical collaboration between theology and other sciences. In: Revista Ecumenică Sibiu 3 (2011), 423-434
  2. István Pásztori-Kupán: Lehet-e a teológia a többi tudomány lelkiismerete? A "tudományos semlegesség" mítoszának végnapjai. In: Ungvári Zrínyi Imre (szerk.), Veress Károly (szerk.) Válságtapasztalatok és etikai távlatok (Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2011), 129-141

Sándor Béla Visky

  1. Sándor Béla Visky : Teológiai szempontok a kreáció-evolúció vitához. In: Béres Tamás (szerk.) Történet – Metafora – Párbeszéd. Előadások, írások és beszélgetések a tudomány, hit és vallás kapcsolatáról (Budapest: Kálvin János Kiadó 2009), 261-295
  2. Sándor Béla Visky : Several Theological Considerations concerning the Creations vs. Evolution Debate. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2009), 51-74
  3. Sándor Béla Visky : Teológiai szempontok a kreáció-evolúció értelmezéséhez. In: Református Szemle (2002), 206-225

Zsolt Kozma

  1. Zsolt Kozma: A Biblia és a természettudományos hipotézisek. In: Erdélyi Református Naptár a 2009. évre (2008), 48-55