Related articles

Tímea Benkő

  1. Tímea Benkő: „Jöjj, …Tarts meg…, Adj békét!”. Három Luther-ének. . In: Evangélikus Harangszó (2023), 36-37
  2. Tímea Benkő: „Salutation a Jesu-Christ” avagy „Je Te salue, mon certain Rédempteur” (Strassburg 1545). Egy kakukktojás a Kálvin nevéhez fűződő énekek között. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet -- Egyetemi Műhely Kiadó 2022), 91-103
  3. Tímea Benkő: Régi-új énekek. A kontrafaktum módszere a gyülekezeti énekekben egykor és ma. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 9 (2018), 70-84
  4. Tímea Benkő: Szenczi Molnár Albert: Psalterium Ungaricum – Isten énekelt igéje magyarul? . In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 63 (2018), 183-196
  5. Tímea Benkő: "Az evangélikus énekeskönyvek, mint a reformáció gyümölcsei". In: Ötvös József (szerk.), Berekméri Árpád Róbert (szerk.), Gálfalvi Ágnes (szerk.) Protestáns Marosvásárhely (Marosvásárhely: Dokumentum Egyesület-Lector Kiadó 2018), 130-134
  6. Tímea Benkő: Az énekeskönyv- a reformáció ajándéka. In: Evangélikus Harangszó (2012), 16-17

Zoltán Adorjáni

  1. Zoltán Adorjáni: A therapeuták himnuszéneklése Philón De vita contemplativa című munkája alapján. In: Református Szemle 100 (2007), 408-417

Kurta József

  1. Kurta József: Liturgia és lelkigondozás találkozása egy középkori énekben. In: Református Szemle 99 (2006), 522-526
  2. Kurta József: Gyermekek kórusa. In: Református Család (2002), 4-5