Related articles

Csaba Balogh

Kató Szabolcs Ferencz

  1. Kató Szabolcs Ferencz: Dán 12: Feltámadás. Forradalmi gondolat vagy „csak” üdvígéret?. In: Szávay László (szerk.), Gér András László (szerk.), Jenei Péter (szerk.) Hegyen épült város. Tanulmányok a nyelv, kultúra, identitás témaköréből (Budapest: Károli Gáspár Református Egyeteme - L'Harmattan Kiadó 2016), 35-41

Szabolcs Czire, Ferenczi Enikő

  1. Szabolcs Czire, Ferenczi Enikő: Meghalás és halál – bibliai beszédmódok. In: Keresztény Magvető 121 (2015), 202-224

Szabolcs Czire

  1. Szabolcs Czire: "Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek?" Bölcsesség és eszkatológia Jakab levelében. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 159-169

Tímea Benkő

Sándor Béla Visky

  1. Sándor Béla Visky : Being a whole person in a broken world. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2010), 44-53

Zoltán Adorjáni

  1. Zoltán Adorjáni: Előszó. In: Varga László: Elő hitkérdések. Szentháromság, teremtés, predestináció, feltámadás, Sátán. Marosvásárhely (2008), 7-7

Jenő Kiss

  1. Jenő Kiss: Feltámadás. In: Bibliai Fogalmi Szókönyv (1992), 108-110