Related articles

Kató Szabolcs Ferencz

  1. Kató Szabolcs Ferencz: Dán 12: Feltámadás. Forradalmi gondolat vagy „csak” üdvígéret?. In: Szávay László (szerk.), Gér András László (szerk.), Jenei Péter (szerk.) Hegyen épült város. Tanulmányok a nyelv, kultúra, identitás témaköréből (Budapest: Károli Gáspár Református Egyeteme - L'Harmattan Kiadó 2016), 35-41

Csaba Balogh

István Pásztori-Kupán

  1. István Pásztori-Kupán: Ugyanaz, de nem ugyanolyan: A test feltámadása, mint a személyazonosság megőrzése Ikoniumi Amphilokhiosz értelmezésében. In: Sepsi Enikő (szerk.) Studia Caroliensia: Nyelv, Kultúra, Identitás: A Károli Gáspár Református Egyetem 2015-ös évkönyve (Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem - L'Harmattan Kiadó 2016), 202-213

Szabolcs Czire, Ferenczi Enikő

  1. Szabolcs Czire, Ferenczi Enikő: Meghalás és halál – bibliai beszédmódok. In: Keresztény Magvető 121 (2015), 202-224

Tímea Benkő

Zoltán Adorjáni

  1. Zoltán Adorjáni: Előszó. In: Varga László: Elő hitkérdések. Szentháromság, teremtés, predestináció, feltámadás, Sátán. Marosvásárhely (2008), 7-7

Jenő Kiss

  1. Jenő Kiss: Feltámadás. In: Bibliai Fogalmi Szókönyv (1992), 108-110