Related articles

Jenő Kiss

 1. Jenő Kiss: Confruntarea cu sentimentul de vinovăție în consilierea pastorală. In: Balogh Csaba (szerk.) Despre lucruri prea minunate. Studii din domeniul teologiei protestante (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet 2023), 189-200
 2. Jenő Kiss: Megbékélés, exoneráció, megbocsátás. In: Theológiai Szemle 60 (2017), 283-289

Sándor Béla Visky

 1. Sándor Béla Visky : Előszó. In: Vladimir Jankélévitch: A megbocsátás (Kolozsvár: Exit Kiadó 2021), 7-9
 2. Sándor Béla Visky : A bocsánat tűfoka - acumen veniae. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 65 (2020), 114-139
 3. Sándor Béla Visky : Az „engesztelhetetlen” Vladimir Jankélévitch a Pardonner? tükrében. In: Református Szemle 111 (2018), 36-46
 4. Sándor Béla Visky : Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I. In: Református Szemle 109 (2016), 37-54
 5. Sándor Béla Visky : Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás II. In: Református Szemle 109 (2016), 169-190
 6. Sándor Béla Visky : Paul Ricœur, avagy a megbocsátás mint himnusz a magasban. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 193-221
 7. Sándor Béla Visky : Vladimir Jankélévitch megbocsátás fogalma Jacques Derrida értelmezésében. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 60 (2015), 63-72
 8. Sándor Béla Visky : A megbocsátás mint pszicho-szociális egészségfaktor filozófiai megközelítése V. Jankélévitch elemzésében. In: Ungvári Zrínyi Imre (szerk.) Az élet gondnokai és az ember szabadsága (Kolozsvár: K. N. 2015), 149-169
 9. Sándor Béla Visky : Vladimir Jankélévitch, avagy a felvillanó-eltűnő lényeg nyomában. In: Református Szemle 107 (2014), 577-593
 10. Sándor Béla Visky : Felejtés és megbocsátás. Esettanulmány egy kommunikációs zsákutcáról. In: Ungváry Zrínyi Imre (szerk.) Életterünk a kommunikáció. A társadalmi kommunikáció és a média etikai problémái (Kolozsvár: Egyetemi Műhely , Bolyai Társaság 2014), 70-88
 11. Sándor Béla Visky : A bűnténytől az irgalom-tényig. In: Az Út 2002 (2002), 61-68

Szabolcs Czire

 1. Szabolcs Czire: Az unitárius köszöntés bibliai hátteréről: Isten áldja! . In: Unitárius Közlöny (2016), 7-9

Kurta József

 1. Kurta József: Id. Fazakas Sándor: Hogyan lehetek boldog; u.ő.: Tégy Uram engem áldássá. In: Református Szemle 106 (2013), 709-710

Csaba Balogh

 1. Csaba Balogh: Mit ígért Isten Ábrahámnak? Megjegyzések 1Móz 12,3b értelmezéséhez. In: Református Szemle 102 (2009), 265-285

Zoltán Adorjáni

György Papp

 1. György Papp: Áldjon meg téged a Mindenható. In: Református Szemle 100 (2007), 194-196

Zsolt Kozma