Related articles

Sándor Kovács

  1. Sándor Kovács: Bethlen Gábor az unitárius egyháztörténet-írásban. In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene (Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület 2014), 380-387

Fazakas Gergely Tamás, Ferencz Árpád, Győri L. János, Ősz Sándor Előd

  1. Fazakas Gergely Tamás, Ferencz Árpád, Győri L. János, Ősz Sándor Előd: Kálvinról járvány idején (II. rész): Beszélgetés Kálvin recepciójáról a magyarországi, erdélyi és svájci református egyházakban. In: Confessio 45 (2021), 76-90

István Pásztori-Kupán

  1. István Pásztori-Kupán: The formation and ecumenical importance of the so-called 'Nicaeno- Constantinopolitanum'. In: Revista Ecumenică Sibiu 3 (2011), 25-34
  2. István Pásztori-Kupán: A Szent Korona és a magyar protestantizmus. In: Keresztény Szó 21/5 (2010), 19-26

Kurta József

  1. Kurta József: Az erdélyi református kollégiumi könyvtárak államosítása és visszaigénylése. In: G. Szabó Botond szerk. (szerk.) Hagyomány, egység, korszerűség. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2009. november 10-i, jubileumi konferenciájának előadásai. (Debrecen:2010), 83-100
  2. Kurta József: Bibliotheca Corviniana: vándorkiállítás Erdélyben . In: Kiállítási katalógus (2008), 40-41

Zoltán Adorjáni

Tamás Juhász

  1. Tamás Juhász: Korunk erdélyi protestáns teológiai irodalma. In: Tánczos Vilmos (szerk.), Tőkés Gyöngyvér (szerk.) Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről 1 (Kolozsvár: Scientia Kiadó 2002), 237-268
  2. Tamás Juhász: Egyházak együttélése Erdélyben. In: Korunk 11 (1994), 62-67
  3. Tamás Juhász: A római katholikus ökumenizmus. In: Református Szemle 64 (1971), 435-447