Related articles

Dezső Kállay

 1. Dezső Kállay: Elkötelezetten. Pál vallomásai apostoli szolgálatáról. In: Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok 14 (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2020), 525-541

Sándor Béla Visky

 1. Sándor Béla Visky : Friedrich Hermanni teodíceája. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 245-255
 2. Sándor Béla Visky : Az Isten érthetőségéhez való ragaszkodás gesztusának tisztessége és utópiája Hans Jonas teodiceájában. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2007), 32-40
 3. Sándor Béla Visky : Teodicea helyett vitadicea: Friedrich Nietzsche és a szenvedés. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 381-406
 4. Sándor Béla Visky : Teodicea-kisérletek a kortárs teológiában. In: Református Szemle 98 (2005), 644-676
 5. Sándor Béla Visky : Isten és a szenvedés Jürgen Moltmann teológiájában. In: Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 203-240
 6. Sándor Béla Visky : Az Isten szenvedése teológiájának alapkérdései Kazoh Kitamori értelmezésében. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2003), 5-6
 7. Sándor Béla Visky : Rüdiger Safranski: A gonosz, avagy a szabadság drámája. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2001), 186-187

Botond Péter Koppándi

 1. Botond Péter Koppándi: Isten elé vitt fájdalom. In: Unitárius Kalendárium (2011), 98-104
 2. Botond Péter Koppándi: Jób könyvének olvasása közben. In: Unitárius Kalendárium (2010), 48-50

Szabolcs Czire

 1. Szabolcs Czire: Jób feddhetetlenségének / integritásának kérdése. In: Keresztény Magvető 108 (2002), 326-342