Related articles

Vilmos József Kolumbán

  1. Vilmos József Kolumbán: Teológiánk története évszámokban (1622-1959). In: Az Út 28 (2002), 84-91
  2. Vilmos József Kolumbán: Recenzió: Ifj. Fekete Károly, Egyházunk egyik ébresztője: Makkai Sándor. In: Református Szemle 94 (2001), 316-317

Zoltán Adorjáni

  1. Zoltán Adorjáni: Imre Lajos (1888–1974). In: Kozma Zsolt (szerk.) Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári Református Teológia tanárai (1895–1948) (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 1995), 235-276