Related articles

Zoltán Adorjáni, Adorjáni Mária

  1. Zoltán Adorjáni, Adorjáni Mária: Dr. Molnár János publikációi. In: Református Szemle 114 (2021), 724-735
  2. Zoltán Adorjáni, Adorjáni Mária: Dr. Molnár János publikációi. In: Péter István (szerk.) Az őrállók. Emlékkönyv dr. Molnár János tiszteletére (2021 ), 271-286

Zoltán Adorjáni

  1. Zoltán Adorjáni: D. dr. Pap Géza közleményei. In: Református Szemle 112 (2019), 105-106
  2. Zoltán Adorjáni: In memoriam dr. Xeravits Géza (1971-2019). In: Református Szemle 2019 (2019), 712-718
  3. Zoltán Adorjáni: Dr. Rezi Elek tudományos közleményei. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 345-350
  4. Zoltán Adorjáni: Dr. Rezi Elek tudományos közleményei. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 345-350

Dezső Kállay

  1. Dezső Kállay: „…gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Mt 7,20) Dr. Rezi Elek hatvanötödik születésnapjára. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 7-10

Elek Rezi, Zoltán Adorjáni

  1. Elek Rezi, Zoltán Adorjáni: Áldott legyen az Isten (Zsolt 66,20a). In: Megújulás. Visszatekintés rektori szolgálatom tíz esztendejére a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben (2017), 198-207