Related articles

Szabolcs Czire

  1. Szabolcs Czire: A Jézussal kapcsolatos történeti szkepszis. A források kritikai értékelése. In: Keresztény Magvető 118 (2012), 31-57
  2. Szabolcs Czire: A történeti Jézus asztalközössége és az úrvacsora gyakorlata. In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 56-116
  3. Szabolcs Czire: A Q–forrás rekonstruálása (1.). A hipotézistől az írott dokumentumig. In: Keresztény Magvető 109 (2003), 3-21
  4. Szabolcs Czire: Ha egy kutató őszinte Jézushoz: Robert W. Funk és a második reformáció. In: Keresztény Magvető 107 (2001), 37-54
  5. Szabolcs Czire: A mai európai Jézus-kutatás. In: Keresztény Magvető 105 (1999), 16-28

Zsolt Geréb

  1. Zsolt Geréb: L'historicité des Evangiles. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 106-116