Related articles

Kató Szabolcs Ferencz

  1. Kató Szabolcs Ferencz: Baal and the Baals in the Book of Hosea: A Comparative Study. In: Journal of Northwest Semitic Languages (2023), 35-54
  2. Kató Szabolcs Ferencz: „Én pedig olyanná lettem Efraimnak, mint a genny, és a Júda házának, mint a rothadás” (Hós 5,12) A betegség mint történelmi metafora a Hóseás könyvében. In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára (2022), 2020-235
  3. Kató Szabolcs Ferencz: YHWH: A Storm-God of Hosea? The Beginning of Yahwism in Light of the Book of Hosea. In: Scandinavian Journal of the Old Testament 36 (2022), 236-254
  4. Kató Szabolcs Ferencz: The Identity of the Samarian Kingdom’s Deity. In: Baráth Béla Levente (szerk.), Gábor Kiss (szerk.), Mikó Prém Alexandra (szerk.) Through Years and Denominations. English Volume of the Conference of Junior Theologians and Doctoral Students 2018-2021 (Debrecen: Debrecen Reformed Theological University 2022), 225-240
  5. Kató Szabolcs Ferencz: Rain, dew, flourishing plants as images of monolatry and righteousness: The weather imagery and its meaning in Hosea. In: HTS Teologiese Studies/Theological Studies 77 (2021), 1-7
  6. Kató Szabolcs Ferencz: Samária „nemzeti” vallása a királyság korában. In: Kiss Gábor (szerk.) Fiatal kutatók és doktoranduszok VIII. nemzetközi konferenciája 2018 (Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége 2018), 105-114