Related articles

Vilmos József Kolumbán

  1. Vilmos József Kolumbán: Egyházi struktúrák és szórványosodás a Dési Református Egyházmegyében. In: Kupa László (szerk.) Etnikai leporelló Közép-Európában -kiadványsorozatok tükrében. Tanulmányok. (Pécs: Virágmandula Kft 2013), 109-119
  2. Vilmos József Kolumbán: Erdővidék református zsinati emlékei (1600–1800). In: Erdővidéki lapok 3 (2002), 21-27
  3. Vilmos József Kolumbán: Erdővidék református zsinati emlékei (1600–1800). In: Erdővidéki lapok 3 (2002), 24-26
  4. Vilmos József Kolumbán: Az 1785-ös nagybaconi zsinat. In: Erdővidéki lapok 2 (2001), 10-15
  5. Vilmos József Kolumbán: Az 1756-ban Nagybaconban tartott református generális zsinat. In: Erdővidéki lapok 1 (2000), 10-14

Dezső Buzogány, Vilmos József Kolumbán, Ősz Sándor Előd, Szabó Csilla Andrea

  1. Dezső Buzogány, Vilmos József Kolumbán, Ősz Sándor Előd, Szabó Csilla Andrea: A Hunyad-Zarándi Református Egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei, 1795-1799. In: Református Szemle 94 (2001), 187-201