Related articles

Vilmos József Kolumbán

  1. Vilmos József Kolumbán: Lelkészi és tanítói fizetések az Udvarhelyi Református Egyházmegyében, 1782. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) A reformáció századai. Egyháztörténeti tanulmányok (12510) (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó 2022), 111-125
  2. Vilmos József Kolumbán: A tanítók életkörülményei a 17-18. századi Erdélyben. In: Kiss Réka (szerk.), Lányi Gábor (szerk.) Hagyomány, identitás, történelem 1 (Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem , Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció és Örökség Műhelye , Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet 2020), 119-138
  3. Vilmos József Kolumbán: Az iskolamesterek munkaköre a 17-18. században a vizitációs jegyzőkönyvek alapján . In: Peter Kónya (szerk.), Annamária Kónyová (szerk.) Cirkev a náboženstvo v Uhorsku v ranom novoveku. Egyház és vallás a Koraújkori Magyarországon (Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej Univerzity 2020), 419-431
  4. Vilmos József Kolumbán: A 17-18. századi egyházmegyei vizitációs jegyzőkönyvek iskolatörténeti forrásértéke. In: Kováts Németh Mária (szerk.), Lévai Attila (szerk.), Szabó Péter (szerk.) Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők és árvaházak, 1869-1949 (Győr: Palatia 2019), 50-66
  5. Vilmos József Kolumbán: Nádudvari Sámuel utolsó évei Marosvásárhelyen. In: Református Szemle 102 (2009), 340-351
  6. Vilmos József Kolumbán: Az erdélyi református kollégiumok tantervének reformja és Backamadarasi. In: Lukács Olga (szerk.), Dienes Dénes (szerk.) A református oktatás a Kárpát-medencében 1690–1918 között (Kolozsvár: Egyetemi Műhely , Bolyai Társaság 2009), 119-151
  7. Vilmos József Kolumbán: Backamadarasi Kiss Gergely szerepe a népiskolák reformjában. In: Református Szemle 98 (2005), 692-705

Edit Somfalvi

  1. Edit Somfalvi: Kiből lesz a leggyengébb láncszem, és mihez kezdhet vele a közösség?. In: 1 (Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2017), 119-153