Related articles

Jónás Norbert Ferenc

 1. Jónás Norbert Ferenc: Az abortusz kérdése a protestáns és római katolikus etikában. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 13 (2022), 81-128

Vilmos József Kolumbán

 1. Vilmos József Kolumbán: Recenzió: Ifj. Fekete Károly, Egyházunk egyik ébresztője: Makkai Sándor. In: Református Szemle 94 (2001), 316-317

Szabolcs Czire

 1. Szabolcs Czire: A történeti Jézus tanítása a válásról. Mi magyarázhatja a szigorú tiltást?. In: Szőnyi Etelka (szerk.) Bibliaértelmezés - korok, módszerek, kontextusok. Írások Benyik György tiszteletére 68. születésnapja alkalmából 3 (Szeged: JATE Press 2020), 545-558
 2. Szabolcs Czire: A házasság a teremtés rendjében. Jézus válásról szóló vitája a Mk 10,2–12-ben. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 63-78

Sándor Béla Visky

 1. Sándor Béla Visky : A beszéd etikája. In: Fazakas Sándor (szerk.) A protestáns etika kézikönyve (Budapest: Kálvin Kiadó - Luther Kiadó 2017), 53-90
 2. Sándor Béla Visky : Mit mondjunk mindezekre? Szélhámosság, babona, horoszkóp, álomfejtés a keresztyén ember szemléletében. In: 2002 (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2002), 141-144
 3. Sándor Béla Visky : "Egy hajszálon múlott az életem". In: Ney, Philip-G. (szerk.), Peeters-Ney, Marie A. (szerk.) Abortusztúlélők (Kolozsvár: Koinónia 2001), 5-21
 4. Sándor Béla Visky : Eutanázia-kérdés keresztyén szemmel. In: Erdélyi Református Naptár az 1999. évre 1998 (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 1998), 109-119

Elek Rezi

 1. Elek Rezi: Felelős döntések éghajlatunk védelméért. A párizsi globális klímaegyezmény és tanulságai. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 7 (2016), 119-132
 2. Elek Rezi: Alkoholizmus. In: Keresztény Magvető 95 (1989), 208-215

Sógor Árpád

 1. Sógor Árpád: Boldogan éltek, míg meg nem haltak? A lelkipásztor házassága és válása. . In: Református Szemle 105 (2012), 36-57

Zoltán Adorjáni

 1. Zoltán Adorjáni: Házasság és család a Református Szemle tükrében. In: L. Erdélyi Margit (szerk.), Peres Imre (szerk.) Gaudium et corona. Tanulmánykötet Takács Zoltán tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Komárom: Selye János Egyetem 2007), 338-349
 2. Zoltán Adorjáni: Makkai Sándor (1890–1951). In: Kozma Zsolt (szerk.) Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári Református Teológia tanárai (1895–1948) (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 1995), 206-234

Zsolt Kozma

Szabó Árpád

 1. Szabó Árpád: Az ökológiai világnézet és erkölcstan kialakításának szüksége. In: Keresztény Magvető 103 (1997), 3-8