Related articles

Vilmos József Kolumbán

  1. Vilmos József Kolumbán: A 17-18. századi egyházmegyei vizitációs jegyzőkönyvek iskolatörténeti forrásértéke. In: Kováts Németh Mária (szerk.), Lévai Attila (szerk.), Szabó Péter (szerk.) Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők és árvaházak, 1869-1949 (Győr: Palatia 2019), 50-66
  2. Vilmos József Kolumbán: Nádudvari Sámuel ingóságai. In: Református Szemle 103 (2010), 421-434
  3. Vilmos József Kolumbán: Az erdélyi református kollégiumok tantervének reformja és Backamadarasi. In: Lukács Olga (szerk.), Dienes Dénes (szerk.) A református oktatás a Kárpát-medencében 1690–1918 között (Kolozsvár: Egyetemi Műhely , Bolyai Társaság 2009), 119-151
  4. Vilmos József Kolumbán: Backamadarasi Kiss Gergely szerepe a népiskolák reformjában. In: Református Szemle 98 (2005), 692-705

Edit Somfalvi

  1. Edit Somfalvi: Kiből lesz a leggyengébb láncszem, és mihez kezdhet vele a közösség?. In: 1 (Kolozsvár: Presa Universitara Clujeana/Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2017), 119-153